Топ 3 завдань для розвитку самостійності п’ятикласників

Концепція Нової Української Школи спрямована на «студентоцентричність». Що ж значить – ставити учня в центр навчального процесу? В першу чергу, це розвивати уміння учня вчитися самостійно, давати учням незалежність, а отже, підвищувати їхню відповідальність за власний розвиток. У цій статті ми розглянемо завдання, що розвивають саме цю компетентність – Уміння вчитися протягом життя.

Швидкість змін того, що нам потрібно знати та вміти на роботі, прискорюється. Важливо, щоб ми продовжували здобувати нові навички та знання протягом усього нашого життя. Навіть у школах розвиток ефективних навичок навчання є основою успіху наших учнів у всіх галузях,  і має вирішальне значення для розвитку їхньої автономії та самоспрямування. Освіта та навчання має зосереджуватися як на навичках навчання, так і на результатах навчання.

Основні напрямки компетентності Уміння вчитися:

• Розвиток навичок і стратегій навчання включає такі важливі прийоми, як створення нотаток, зберігання та пошук інформації, а також прийоми навчання та запам’ятовування інформації. У контексті ELT учні також будуть успішними від використання стратегій, що допоможуть їм зрозуміти та спілкуватися англійською мовою. Існують різні методи використання цих технік, учням потрібно експериментувати та вибирати ту, яка найкраще відповідає їхньому особистому стилю, потребам і ресурсам.

• Контроль власного навчання передбачає розвиток стратегій саморегуляції, становлення автономії, зберігаючи мотивацію та зосереджуючись на завданні, щоб досягти найкращих результатів. Задля цього, учні повинні чітко розуміти свої навчальні цілі.

• Рефлексія та оцінка власного навчання передбачає рефлексію свого навчання, щоб оцінити, що в них спрацювало, а що ні. Така рефлексія може інформувати про рішення щодо того, чи продовжувати певні дії, чи змінювати підходи. У результаті учні можуть визначити та використовувати ефективні методи навчання і стратегії. Крім того, учні, які відстежують і оцінюють власний прогрес у навчанні більш здатні постійно вдосконалюватися, бути успішними в досягненні своїх цілей навчання.

Як саме розвивати ці три напрямки? Нижче наводимо таблицю, в якій пропонуємо три завдання на розвиток окремих умінь всередині кожного напрямку компетентності Уміння вчитися.

КомпетентністьНапрямок компетентностіУмінняЗавдання
Уміння вчитися протягом життяРозвиток навичок і стратегій навчанняВикористання ефективних систем пошуку, зберігання та отримання інформаціїМОЇ СЛОВА І ФРАЗИНаприкінці кожного розділу підручника, попросіть учнів пригадати і обрати п’ять слів і фраз, які вони хочуть запам’ятати та використати повторно. Дайте кожному учню п’ять стікерів і попросіть їх написати одне з п’яти своїх слів або фраз на кожному.Примітка. Потім учні можуть використовувати ці нотатки як маркери сторінок, щоб визначити, де в підручнику знаходиться слово. Наприкінці року запропонуйте учням переглянути всю лексику, яку вони вибрали протягом курсу. 
Контроль власного навчанняУправління навчальним середовищемTOOL BOXНа дошці намалюйте ящик з інструментами. Перед тим, як учні почнуть, попрацюйте над завданням, заохочуйте їх визначити (та зібрати) інструменти, які їм знадобляться для виконання завдання. Пишіть ідеї на дошку, щоб допомогти їм спланувати (наприклад, ручки та папір / словник / годинник). «Інструменти» не обов’язково мають бути фізичними,  а також абстрактними чи лінгвістичними інструментами (наприклад, тихий час, щоб подумати / допомога вчителя / власні записи).Дистанційне навчання. Інструменти для створення цифрових майндмепів, такі як Miro, є чудовим способом для учнів провести мозковий штурм.
Рефлексія та оцінка власного навчанняОцінювання навчання та прогресуТЕМАТИЧНА РЕФЛЕКСІЯ Наприкінці кожного розділу підручника дайте учням трохи часу, щоб переглянути зміст розділу.Напишіть на дошці наведені нижче запитання для обговорення учнями:• Які нові конструкції ви вивчили добре?• Що допомогло вам у цьому?• Які дії допомогли вам ефективно навчатися?• З якими труднощами ви зіткнулися?• Що допомогло вам подолати ці труднощі? Дистанційне навчання. Ви можете використовувати кімнати в Зум, щоб учні обговорили запитання, а потім налаштуйте опитування в Google Forms, щоб отримати відповіді.