Епоха комунікації та Prepare Ukrainian Edition

Останні кілька років в освітньому середовищі ми говоримо про життєві компетентності, а в культурному – про прихід інформаційної епохи. Інформація сьогодні – це важіль впливу, однак спитаймо себе, чи достатньо лише володіти інформацією? Інформацією, як, наприклад, часом, володіти неможливо, а отже потрібна навичка, що допоможе нею керувати, правильно розподіляти та використовувати, і це – комунікативна компетентність. Її сьогодні вважаємо чи не найважливішою, адже вона поєднує в собі і є будівельним матеріалом для решти умінь і навичок.  

З чого складається комунікативна компетентність? 

  • Використання відповідної мови та регістру в різних мовленнєвих ситуаціях. 
  • Фасилітація взаємодії. 
  • Участь у комунікації з відповідною впевненістю та ясністю. 

Кожне з вищезазначених трьох умінь складається із вужчих навиків, що по-різному проявляються для всіх вікових категорій. Для того, щоб більше дізнатись, як саме комунікація працює на етапі середньої школи, можна завантажити безкоштовну брошуру за посиланням.

Саме ця рамка взята в основу модельної програми за редакцією Зимомрі, а також є базою всіх завдань у підручнику та зошиті Prepare Ukrainian Edition.

Важливо зазначити, що комунікативна складова підручника не лише представлена в завданнях, позначених як “Speaking”.  

Комунікативні уміння так чи інакше представлені і в граматичних, і в письмових, і в лексичних секціях через аудіювання та читання. Адже комунікація – це не лише про діалогічне чи монологічне мовлення, а й про активне слухання, спостереження за мовою та мовленням, і тісно переплітається з критичним, креативним мисленням та співпрацею.  

Так, наприклад, більшість завдань передбачають роботу в парах, групах, де комунікація з партнерами – це основа успішного виконання завдання. Організація такої комунікації чітко описана в книзі для вчителя для кожного завдання.

Крім того, ви можете використовувати картки з завданнями на розвиток кожного навику. Ці завдання легко адаптувати під будь-яку тему та формат. 

Також нагадуємо, що всі необхідні матеріали для роботи в 5 класі НУШ доступні на сайті. Матеріали представлені в електронному варіанті у форматі, що передбачає захист авторського права. 

Матеріали для пілотних 6 класів доступні тут, у розділі «Рівень 2» і представлені в електронному варіанті у форматі, що передбачає захист авторського права. 

Матеріали в друкованому вигляді можна замовити, заповнивши форму передзамовлення і будуть доступні для придбання вже незабаром, у вересні.