Full Blast Plus for Ukraine 7

Навчально-методичний комплекс для учня Full Blast Plus for Ukraine відповідає модельній програмі “Іноземна мова. 5-9 класи” для закладів загальної середньої освіти (авт. Редько В. Г., Шаленко О. П., Сотникова С. І., Коваленко О. Я., Коропецька І. Б., Якоб О. М., Самойлюкевич І. В., Добра О. М., Кіор Т. М.).

Підручник та робочий зошит призначені для вивчення англійської мови в 7-му класі, розроблені згідно з Державним стандартом загальної середньої освіти Нової Української Школи та відповідно до Модельної навчальної програми для закладів загальної середньої освіти. Навчальні матеріали мають ґрунтовну комунікативну й діяльнісну спрямованість, розвивають основні наскрізні уміння і компетентності через залучення учнів до всіх видів мовленнєвої діяльності та відповідають віковим особливостям та інтересам учнів середньої школи. Автори приділили особливу увагу формуванню в учнів умінь впевнено спілкуватися в реальних життєвих ситуаціях та правильно виражати свої думки.

Навчальні матеріали містять цікаві та актуальні для підлітків теми і персоналізовані інтерактивні завдання. Окрім цього, підручник спрямований на розвиток соціокультурної компетентності учня, забезпечуючи його необхідною інформацією про культурні особливості рідної країни та країни виучуваної мови.

Підручник складається з:

  • 8 розділів (лексика і граматика + розвиток умінь читання, аудіювання, говоріння, письма). 
  • 6 країнознавчих розділів (Україна та англомовні країни).
  • 4 сторінки з піснями для розвитку вмінь аудіювання, читання та вивчення додаткової лексики.
  • Словник для кожного розділу в кінці підручника.
  • Секція з правилами на граматику в кінці підручника.
  • Табличка неправильних дієслів.
  • Секція з додатковими інтреактивними завданнями.