Prepare Ukrainian edition. 6 клас НУШ

Навчально-методичний комплекс для учня Prepare Ukrainian Edition відповідає модельній програмі “Іноземна мова. 5-9 класи” для 5-6 класів закладів загальної середньої освіти (авт. Зимомря І. М., Мойсюк В. А., Тріфан М. С., Унгурян І. К., Яковчук М. В.).

Підручник з аудіосупроводом призначений для вивчення англійської мови в 6-му класі, розроблений згідно з Державним стандартом загальної середньої освіти Нової Української Школи та відповідно до Модельної навчальної програми для закладів загальної середньої освіти. Підручник має ґрунтовну комунікативну й діяльнісну спрямованість, розвиває основні наскрізні уміння і компетентності через залучення учнів до всіх видів мовленнєвої діяльності та відповідає віковим особливостям та інтересам учнів середньої школи. Підручник містить цікаві та актуальні для підлітків теми і персоналізовані інтерактивні завдання. Окрім цього, підручник спрямований на розвиток соціокультурної компетентності учня, забезпечуючи його необхідною інформацією про культурні особливості рідної країни та країни виучуваної мови.

Підручник складається з:

 • 20 розділів (лексика і граматика + розвиток умінь читання, аудіювання, говоріння, письма)
 • 7 країнознавчих розділів (Україна та англомовні країни)
 • 5 розділів Life Skills (розвиток життєвих компетентностей)
 • Словника для кожного розділу в кінці підручника
 • Секції з правилами та вправами на граматику в кінці підручника
 • Секції з додатковими інтерактивними завданнями

НМК складається зі:

 • Student’s Book with auido and video
 • Workbook
 • Teacher’s Book

Додаткові посібники:

 • Prepare 6. Test Book
 • Prepare 6. Grammar Пропонуємо ознайомитися