Full Blast for Ukraine. 6 клас НУШ

Підручник Full Blast Plus for Ukraine відповідає модельній програмі “Іноземна мова. 5-9 класи” для закладів загальної середньої освіти (авт. Редько В. Г., Шаленко О. П., Сотникова С. І., Коваленко О. Я., Коропецька І. Б., Якоб О. М., Самойлюкевич І. В., Добра О. М., Кіор Т. М.).

Підручник з аудіосупроводом призначений для вивчення англійської мови в 6-му класі, розроблений згідно з Державним стандартом загальної середньої освіти Нової Української Школи та відповідно до Модельної навчальної програми для закладів загальної середньої освіти. Підручник має ґрунтовну комунікативну й діяльнісну спрямованість, розвиває основні наскрізні уміння і компетентності через залучення учнів до всіх видів мовленнєвої діяльності та відповідає віковим особливостям та інтересам учнів середньої школи. Автори підручника приділили особливу увагу формуванню в учнів умінь впевнено спілкуватися в реальних життєвих ситуаціях та правильно виражати свої думки.

Підручник відповідає інтересам учнів 6-го класу, дозволяє навчитись використовувати англійську мову в життєвих ситуаціях. Забезпечує збалансований розвиток  чотирьох мовних вмінь на рівні А2. Містить велику кількість діалогів,  текстів різного жанру (історії, науково-популярні тексти, комікси тощо) та персоналізованих завдань. Допомагає розвивати навички 21 сторіччя.

Підручник складається з:

  • 8 розділів (лексика і граматика + розвиток умінь читання, аудіювання, говоріння, письма).
  • Уроків про культуру та історію України та світу
  • Уроків CLIL та проєктної діяльності
  • Довідкового матеріалу з граматики та навчальних вмінь
  • Словника для кожного розділу в кінці підручника

НМК складається зі:

  • Student’s Book with audio
  • Workbook
  • Teacher’s Book

Додаткові посібники:

  • Full Blast 6. Test Booklet
  • Full Blast 6. Grammar

Пропонуємо ознайомитися: