Інтеграція формувального оцінювання в початковій школі

Трансформація викладання англійської мови в початковій школі

Викладання англійської мови в початковій школі зазнає значних трансформацій внаслідок постійного розвитку методичних підходів та зростаючих потреб сучасного суспільства. Інтеграція формувального оцінювання в процес навчання та викладання стає ключовим фактором, що сприяє ефективному засвоєнню мови та розвитку мовних компетенцій учнів.

Формувальне оцінювання має ряд переваг, які роблять його цінним інструментом для викладачів англійської мови в початковій школі:

 • Підвищення мотивації учнів.

Коли учні отримують регулярний зворотний зв’язок про свою роботу, вони краще розуміють свої сильні та слабкі сторони, що може мотивувати їх до подальшого навчання та вдосконалення.

 • Покращення навичок навчання.

Формувальне оцінювання допомагає учням розвивати навички самооцінки та саморегуляції, що є ключовими для успішного навчання.

 • Індивідуалізація навчання.

Використовуючи дані формувального оцінювання, вчителі можуть адаптувати свої методики та матеріали до потреб та рівня підготовки кожного учня.

 • Підвищення ефективності викладання.

Формувальне оцінювання допомагає вчителям визначити, які методи та матеріали дають найкращі результати, а які потребують вдосконалення. 

У вчительському арсеналі існує широкий спектр методів формувального оцінювання. які можна використовувати на уроках англійської мови в початковій школі. Серед них одними із найпопулярніших є наступні:

 • Усні та письмові вправи.

Вчителі можуть оцінювати усні відповіді школярів під час обговорення, переказу, рольових ігор, а також письмові роботи, такі як диктанти, тести, творчі завдання.

 • Спостереження.

Вчителі можуть спостерігати за учнями під час уроків, відзначаючи їх активність, участь у роботі, рівень володіння мовою, а також виявляючи можливі труднощі.

 • Самооцінювання та взаємооцінювання. 

Учні можуть оцінювати свою роботу та роботу своїх однокласників за допомогою опитувальників, чек-листів, щоденників самооцінювання.

 • Портфоліо.

Портфоліо може включати різні роботи учня, виконані протягом певного періоду часу. Це дає можливість простежити його чи її прогрес та динаміку розвитку мовних навичок.

Напевно багато вчителів замислюються над питанням того, на якому етапі уроку варто інтегрувати формувальне оцінювання. Насправді ж, точної відповіді ніхто надати не може. Чому? Бо формувальне оцінювання можна інтегрувати в будь-який етап уроку англійської мови.

На початку уроку вчителі можуть використовувати вправи на повторення, тести, мозковий штурм, щоб оцінити знання та навички учнів, а також визначити теми, які потребують додаткового опрацювання.

Під час уроку вчителі можуть використовувати різноманітні методи оцінювання під час виконання завдань, наприклад, спостереження за участю учнів в обговореннях, перевірці письмових робіт, надання усної та письмової зворотного зв’язку.

Наприкінці уроку вчителі можуть підбивати підсумки, використовуючи вправи на рефлексію. Наприклад анкетування чи самооцінювання, щоб оцінити рівень засвоєння матеріалу та отримати зворотний зв’язок від учнів.

Все ще залишаються сумніви у тому, як формувальне оцінювання можна інтегрувати в уроки англійської мови в початковій школі? Пропонуємо ознайомитись із нашими порадами, що зроблять цей процес максимально безболісним та легким:

 • Встановіть чіткі цілі навчання. Перш ніж розпочинати урок, важливо чітко визначити, що учні повинні знати та вміти робити наприкінці заняття. Це допоможе вам вибрати відповідні методи формувального оцінювання.
 • Використовуйте різноманітні методи оцінювання. Не покладайтеся лише на один метод оцінювання. Використовуйте різноманітні методи, щоб отримати комплексну картину прогресу учнів.
 • Надайте учням чіткий зворотний зв’язок. Зворотний зв’язок має бути чітким, конкретним та конструктивним. Допоможіть учням зрозуміти, що вони роблять добре, а над чим їм потрібно попрацювати.
 • Залучайте учнів до процесу оцінювання. Дозвольте учням оцінювати свою власну роботу та роботу своїх однокласників. Це допоможе їм взяти на себе відповідальність за своє навчання.

Формувальне оцінювання є цінним інструментом, який може допомогти вчителям англійської мови в початковій школі зробити процес навчання більш ефективним та цікавим. Для того, щоб дізнатись як перетворити будь-яку вправу на інструмент формувального оцінювання пропоную переглянути мій вебінар «Implementing Formative Assessment Strategies to Monitor Student Progress and Engagement»